Què Fem

La missió del Clúster consisteix en aportar avantatge competitiu a les seves empreses membre.

La visió és disposar d’un entorn favorable a l’augment de competitivitat de les empreses membre del Clúster.

Els objectius generals són els següents:

  • Posicionar els productes típics del territori de muntanya de Catalunya com a referent alimentari de qualitat superior.
  • Posicionar el servei de les empreses productores del Clúster com a referent de qualitat superior.
  • Defensar una estructura de costos competitiva.

que-fem-img

Estratègies competitives

Estratègia de diferenciació en producte i servei

L’opció més adequada pels productors del territori de muntanya de Catalunya, és l’estratègia de diferenciació en producte i servei de qualitat superior, complint amb un molt bon nivell de servei, si pot ser, tan extraordinari com el de producte.

 

Estratègia de protecció de costos

Encara que l’estratègia bàsica seleccionada és la diferenciació de producte, recolzada per la prestació d’un bon servei i que això significa millors preus acceptats pel mercat, les empreses del territori de muntanya no poden quedar-se en un perillós desavantatge de costos.

De fet, no cal prioritzar com a estratègia bàsica el lideratge en costos, però si que convé desenvolupar en paral·lel, una estratègia de protecció de costos, perquè és fonamental aconseguir un cost unitari competitiu per poder-se mantenir dins de la lògica de preus de cada segment, preservant el marge unitari necessari.

També cal ressaltar que <<low cost>> no significa <<low price>>. Es tracta d’invertir en el què aporti valor al mercat, però estalviar en tot el que li sigui superflu, per no perdre competitivitat en costos i tenir més marge de maniobra a l’hora de decidir els preus competitius i marges més adequats.

 

Línies estratègiques

Innovació

La innovació significa recerca, desenvolupament i innovació, treball en xarxa i col·laboració amb els principals actors del procés d’innovació com instituts, universitats, fundacions, centres tecnològics, empreses i institucions, així com la promoció de projectes d’innovació, facilitar accés a recursos científics i tecnològics, etc.

Tecnologies i processos

Les noves tecnologies són i seran molt més important, especialment pel producte, el servei i els altres atributs. Es tracta d’aconseguir i aprofitar avenços tecnològics per innovar i millorar processos de fabricació, envasat, caducitat, presentació i transport, comercialització, etc. des de les TIC fins a la biotecnologia i la nanotecnologia.

Estructura, organització i gestió

Estructura

Ja que qualitat i servei són irrenunciables, els socis de cada grup estratègic haurien de tenir interès en dimensionar-se adequadament per millorar el compliment, satisfer millor la demanda dels seus clients i diversificar risc.

Organització i gestió

Per descomptat, no es tracta de créixer per créixer, sinó d’optimitzar els processos productius i de servei de l’empresa, sigui microempresa, pime o gran. Organitzar els sistemes de producció de producte i servucció de servei per aconseguir estabilitzar-los en els nivells adequats de qualitat en els dos eixos clau.

Màrqueting i comercialització

Recerca i planificació. Per diferenciar productes, serveis i marques és tan important gestionar adequadament la seva estructuració i comunicar-la com identificar la diferència que aporta valor, a través de la investigació. Es tracta de comunicar després de conèixer i comprendre prèviament.

Reposicionament dels grups natural i gurmet.  Partint de la idea que el producte gurmet surt premiat en preu i fidelitat, la innovació, la qualitat i la diferenciació poden ajudar a desplaçar moltes empreses amb producte natural cap a aquest segment més rendible amb els mateixos clients actuals i altres de nous. A més, segurament que amb una mica d’ajuda, altres tants productes poden passar de qualificació gurmet a top gurmet amb una solidesa, fidelitat i insensibilitat a preus i condicions, molt apreciables.

Canal foodservice. Les empreses del territori de muntanya de Catalunya estan molt poc enfocades al canal foodservice, que emergeix com una gran oportunitat i amb tota seguretat, on algunes d’elles i els seus productes poden ocupar primeres posicions molt sòlides i rendibles.

Comunicació. La comunicació pot conduir a l’èxit invertint en publicitat, promoció, comercialització i venda, comunicació i relació personal, material de presentació i informació, degustacions, etc.

Distribució i transport. En relació a la distribució, l’estratègia general més adequada apunta a la creació o negociació conjunta d’un sistema de transport que, a més de millorar costos, s’adapti a les necessitats de distribució, logística i transport d’aquest tipus de productes i productors, com ara creació de rutes ad-hoc en zones que individualment resulten massa capil·lars o aprofitar millor les rutes actuals.

Nous mercats i exportació. Tenint en compte la desaparició de petits comerços, la pressió sobre els preus, la globalització i el risc, és interessant contemplar la diversificació de clients i per descomptat, l’obertura a nous consumidors, nous mercats i exportació, per a aquelles empreses que estiguin en condicions adequades per exportar.

* Les línies estratègiques enfocades a la diferenciació també tenen influència sobre la protecció de costos.