Estructuració

Agents

El Clúster de Muntanya inclou tota la cadena de valor, juntament amb els seus agents relacionats. Per a la creació d’un entorn favorable a la competitivitat és decisiu incorporar bons agents estratègics, implicats i compromesos en l’estructuració d’una xarxa eficient de cooperació.  . Amb la finalitat de mantenir l’esperit d’aquest Cluster Els únics socis amb de ple dret son els productors i l’administració publica

mapa-dagents_layer-1